Den videnskabelige tilgang

Hvorfor er forskning vigtig for Sadelspecialisten?

Sadeltilpasning er ikke en eksakt videnskab. Meget afhænger af den enkelte saddlefitter/sadelmagers subjektive vurdering og erfaring. Derfor leder vi hele tiden efter redskaber til objektiv måling, der kan supplere praktisk erfaring. Vi har derfor investeret i en række måleredskaber, der giver os mulighed for objektivt at måle hestens rolle, sadlens og selvfølgelig rytteren. Sadlens rolle er at forene hest og rytter, men det kan nogle gange være en fordel at skille tingene ad, inden man laver den samlede vurdering. Her har vi mulighed for at måle hestens symmetri i bevægelse, rytterens balance og symmetri og den samlede sum af belastning. Det er ikke kun en fordel for os når vi skal tilpasse udstyret. Det er også en stor fordel for dig som rytter, når du skal tilrettelægge hestens træning, holde styr op om hesten udvikler sig korrekt, og ikke mindst give mulighed for at gribe ind i tide, hvis noget ændre sig – og dermed forebygge skader og forlænge hestens holdbarhed.

Videoanalyse

Ved hjælp af markører på både hest og rytter synligør vi skævheder. Med den specielle bluse med både vandret og lodret markeringsakse, bliver det nemt at se hvis rytter sidder skævt, falder til en side eller bruger sig uens. Dette sammenholdt med markører på sadlens bagsvidsel og hestens bagpart  giver et godt billede af hvordan hest og rytter påvirker hinanden og hvad det betyder for samarbejdet at få rettet rytteren, sadlen eller hesten op.

Digital trykmåling – Medilogic

En digital trykmåling er en objektiv måde at vurdere sadlens pasform. Det er dog meget mere end det, da det er den samlede sum af tryk der måles. Det vil sige den kraft hesten sender op i sadlen, og rytterens indvirkning og bevægelse den anden vej. Der arbejdes med video og markører, så man hele tiden han se hvordan hest og rytter bevæger sig, og i hvilke momenter presset stiger. Vi tilbyder digital trykmåling som supplement til sadeltjek og rytteroptimering. Trykmåling kan ikke stå alene, og kan ikke være rigtigt eller forkert. Man bruger måleren til at identificere problemområder, og måle om de valgte løsninger har ønsket effekt. Fx rytteroptimering, eller skift af sadel, gjord og/eller pads.

Symmetrimåling – EquiGait

Equigait er et avanceret program til objektiv måling af hestens symmetri i de forskellige gangarter. Der måles på henholdsvis hvor meget vægt hesten lægger på det enkelte ben, og hvor meget afskub, og derefter sammenligner benparrene. Der kan måles både på både lige spor og volte, i alle gangarter,  alt efter hvad problematikken er.

Vi bruger primært systemet når vi arbejder med saddle-slip, altså sadel der falder til siden. Vi måler både med og uden rytter, for at have et godt billede af hestens rolle ( og rytterens). Eftersom man kan måle både med og uden rytter ( og udstyr) giver det desuden et godt indblik i hvordan hestens reagerer på ændringer i opstilling, udstyr mm.  Du får alle relevante målinger, og har derefter mulighed for at drøfte evt. afvigelser med hestens dyrlæge.

Måleudstyr udviklet af professor Hillary Clayton. Bruges til at hjælpe rytteren vurdere hestens hovedvinkel.  Bruges primært som træningsredskab til rytteren, der kan se under ridning om hesten er foran eller bag lod.

Scroll to Top